PLAN DNIA

06.30 – 08.10

 • Schodzenie się dzieci.

 • Zabawy dowolne wynikające z własnej aktywności dziecka, jego zainteresowań.

 • Zabawy inspirowane przez nauczycielkę

 • Praca indywidualna z dzieckiem.

 • Różnego rodzaju prace porządkowo- gospodarcze.

08.10 – 08.30

 • Poranki logopedyczne

08.30 – 09.00

 • Śniadanie
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych, a także kulturalnych.

09.00 – 09.30

 • Zajęcia edukacyjne objęte tematyką planów dziennych w oparciu o podstawę programową MEN.

09.30 – 10.00

 • Język angielski

10.00 – 11.00

 • Zumba –  w każdy czwartek od 10.20- 11.00 (zajęcia trwają ok 40 min.). Dalsza część dnia przesunięta o 40 min. (tylko w czwartki) Po Zumbie też jest pobyt na świeżym powietrzu.
 • Pobyt na świeżym powietrzu. Spacer do pobliskiego lasu lub pobyt na podwórku przedszkolnym. Gry i zabawy ruchowe, przyrodnicze lub badawcze.

11.00 – 12.00

 • Zajęcia artystyczne (arteterapia, teatr, zajęcia taneczne, muzyczne- wtorki i czwartki
 • Gimnastyka (joga, aerobik, gimnastyka korekcyjna)- poniedziałek, środa, piątek

12.00 – 12.30

 • Obiad I danie

12.30 – 13.30

 • Karate – w każdy poniedziałek od 12.30 do 13.10 (zajęcia ok 40 minut). Dalsza część dnia przesunięta o 40 min. (tylko w poniedziałki)
 • Odpoczynek poobiedni.
  Zajęcia relaksacyjne, wyciszające, słuchowiska lub muzykoterapia.

13.30 – 14.00

 • Obiad II danie
 • Mycie ząbków

14.30 – 15.00

 • Świat literek – w każdy wtorek, zajęcia prowadzone w oparciu o Metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz oraz Metodą Odimienną Ireny Majchrzak
 • Basen – w każdą środę od 16.00- 17.00 (wyjście z przedszkola o 15.00), zajęcia z nauki pływania
 • Matematyka – w każdy piątek, zajęcia MathRiders prowadzone metodą Helen Doron

15.00 – 15.20

 • Podwieczorek

15.20 – 16.00

 • Swobodne zabawy wynikające z zainteresowań dzieci z niewielkim udziałem nauczycielki.
  Gry i zabawy z udziałem nauczycielki zapewniające wszechstronny rozwój dziecka.

16.00 – 16.45

 • Gry i zabawy stolikowe (rozwijanie kreatywności dzieci)

16.45 – 17.30

 • Swobodne zabawy wg zainteresowań dzieci.
  Aktywność twórcza wg zainteresowań dzieci.
  Kształtowanie czynności samoobsługowych i porządkowo- gospodarczych.

* Podczas swobodnej zabawy odbywają się również zajęcia indywidualne z dziećmi.
* 1 raz na 2 miesiące odbędą się zajęcia zorganizowane w bibliotece
* 1 raz w miesiącu odbędą się zajęcia z Mobilnej Rekreacji Muzycznej